Sunday, August 9, 2015

kushma ma jharera

कुस्मा मा झरेर
बलेवा मा लैजान्छु मायालाई केबलकार चडेर
.....
कुस्मा मा झरेर
जान्छु मनि बलेवा घुम्नलाई केबलकार चडेर...